Truyện Quốc Y Đại Sư (Cửu Đỉnh Bát Quỹ)

Quốc Y Đại Sư

Quốc Y Đại Sư

Tác giả:
Cửu Đỉnh Bát Quỹ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bệnh này ta có thể trị
Mới nhất:
Chương 7: Trung y chữa bệnh, chữa bệnh tìm nguồn gốc (1 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Một cái thần kỳ Dưỡng Thực không gian;

Một thân siêu phàm thoát tục y thuật;

Một vị thôn quê vệ sinh viện bác sĩ, Y Nhân, Y Quốc, y tộc!

Lấy vô thượng tín ngưỡng lực luyện thành Bất Diệt Kim Thân!

Xem Vương Minh như thế nào bằng vào chính mình lực lượng, để cho Hoa Hạ nhất tộc từng bước một đi đến ở trong gầm trời chi đỉnh.

Để cho Vạn Giới trở thành dưới chân hòn đá tảng!