Truyện Quét Ngang Võ Đạo (Lão Tử Tựu Thị Vô Địch)

Quét Ngang Võ Đạo

Quét Ngang Võ Đạo

Tác giả:
Lão Tử Tựu Thị Vô Địch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lý Điệu (tu)
Mới nhất:
Chương 241: Tân dược (26 phút trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Cực Đạo lưu, bắp thịt lưu, nguyên sang chư thiên lưu, võ học thăng cấp lưu, đánh nổ tất cả lưu...

Kim Ngọc Công + Độc Sa Công + Tỏa Long Công = Xích Ngọc Độc Thân Công!

Xích Ngọc Độc Thân Công: Tầng thứ tám (toàn cường hóa phòng ngự cấp chín, phản chấn cấp mười, sức mạnh tăng cường mười ba cấp, hủ độc cấp chín)

Ưng Trảo Thiết Bố Sam + Thiết Giáp Công + Cửu Ngưu Nghịch Công = Nghịch Ngưu Ma Giáp Công!

Nghịch Ngưu Ma Giáp Công: Tầng thứ chín (mình đồng da sắt cấp chín, thấu cốt kình cấp tám, sức mạnh tăng cường cấp 30)

Xích Ngọc Độc Thân Công + Nghịch Ngưu Ma Giáp Công = Cửu Nghịch Ác Giáp!!

Cửu Nghịch Ác Giáp:???...

Lý Điệu đấm ra một quyền, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh nổ không khí, hình thành khủng bố màu trắng cao áp sóng trùng kích, nhằm phía ngàn mét trên không hướng hắn oanh đến đầu đạn hạt nhân!!

Oanh!!!

Đám mây hình nấm sinh ra rồi.