Truyện Quét Ngang Đại Thiên (Trần Khiết Nam)

Quét Ngang Đại Thiên

Quét Ngang Đại Thiên

Tác giả:
Trần Khiết Nam
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Trần Minh
Mới nhất:
Chương 466: Đại kết cục (1 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 7 người đánh giá
Yên lặng thế giới ngay tại khôi phục, Cửu Châu bên trong, Đại Càn thống ngự tám trăm năm, loạn tượng đã sơ hiển.

Đây là võ đạo tu hành thế giới, thế giới bên trong, vạn vật bắt đầu khôi phục, quỷ mị hoành hành, yêu ma khắp nơi trên đất.

Thế giới bên ngoài, một trận trước nay chưa từng có tình thế hỗn loạn ngay tại mở ra.

Một cái xa lạ khách tới trong lúc vô tình giáng lâm, bắt đầu mình tung hoành chư thiên vạn giới, quét ngang Đại Thiên truyền kỳ hành trình.