Truyện Quật Khởi Thức Tỉnh Thời Đại (Cực Địa Phong Nhận)

Quật Khởi Thức Tỉnh Thời Đại

Quật Khởi Thức Tỉnh Thời Đại

Tác giả:
Cực Địa Phong Nhận
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chu Hạo
Mới nhất:
Chương 1262: Xông phá hắc ám ánh sáng! (đại kết cục) (10 giờ trước)

Đánh giá

7.7
Đã có 18 người đánh giá
Linh khí thức tỉnh, giống loài trật tự vỡ tan, nhân loại có hay không còn có thể đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh, đây là một lần chật vật khảo nghiệm.

Cảnh giới:

- Sơ Linh cảnh: Nhất nguyên cảnh, Nhị nguyên cảnh, Tam nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh,
- Thần Nguyên cảnh(Tinh Linh cảnh),Nguyệt Linh cảnh, Linh Chủ cảnh, Pháp Tắc cảnh, Bản Nguyên cảnh, Chân Thần...