Truyện Pokemon Chi Tính Cách Đại Sư (Ái nhân hỏa thương thủ)

Pokemon Chi Tính Cách Đại Sư

Pokemon Chi Tính Cách Đại Sư

Tác giả:
Ái nhân hỏa thương thủ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: bảo thủ cá ướp muối Vương
Mới nhất:
Chương 978: Chuẩn bị cho tốt sao? (1 tuần trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 12 người đánh giá
(20 19 vui sướng nhất nhẹ nhõm Pokemon văn )

Nguyện Thanh Long chỉ dẫn ngươi tại mười điểm pháp lực giá trị thời điểm câu lên nhất chỉnh Thiên Ngư!

"Ta xuyên việt?"

"Vì cái gì còn có mảnh tính cách bảo thủ cá ướp muối Vương tại trên người của ta nhảy disco?"

Dương ngự lặng yên thở dài một hơi.

"Đi thôi, cá ướp muối Vương, Thunderbolt, điện giật chết hắn nha!"

...

Đây đại khái là cái lúc chiến đấu thường xuyên sắc mặt cổ quái vai chính ~

Cùng với khác loại huấn luyện gia, bồi dưỡng gia, cân đối gia.