Truyện Pokemon Chi Sandstorm Thiên Vương (Hồng Âm Dã)

Pokemon Chi Sandstorm Thiên Vương

Pokemon Chi Sandstorm Thiên Vương

Tác giả:
Hồng Âm Dã
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Thể hiện thái độ
Mới nhất:
Chương 100:.: Liên hoan (2 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 6 người đánh giá
"Cerulean Đạo Quán, Saffron đạo quán, Guren đạo quán trường kỳ không làm việc đàng hoàng tích hiệu quả kém bình luận, cuối năm khảo hạch không thông qua, cướp đoạt đạo quán tư cách!"

"Route địa khu Thiên Vương tới khiêu chiến ta? Không rảnh! Ta còn muốn đi núi Mt.Moon đả kích Đội Rockets."

Kanto khu Sandstorm Thiên Vương cung kính bình, một cái trên lịch sử mạnh nhất Thiên Vương truyền kỳ chuyện xưa!