Truyện Pokemon Chi Bật Hack Nhân Sinh (Lưu Hỏa Nhược Phong)

Pokemon Chi Bật Hack Nhân Sinh

Pokemon Chi Bật Hack Nhân Sinh

Tác giả:
Lưu Hỏa Nhược Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Xuyên qua bàn tay vàng
Mới nhất:
Chương 487: 10 năm sau (8 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 9 người đánh giá
Rasaku xuyên việt rồi, đi vào Pokemon thế giới. Bắt đầu hắn bật hack hành trình.

Cái gì? Ngươi có siêu năng lực? Ha ha, các loại năng lực ngươi muốn thử xem loại kia? Cái gì? Ngươi có Thần Thú? Ha ha, ta chỗ này Thần Thú quân đoàn đi thử một chút.

Không chỉ có hệ thống phụ trợ, còn có thể mở máy gian lận, ai dám chọc tới?

Arceus: Không thể trêu vào, không thể trêu vào.