Truyện Phong Thủy Đế Sư (Tinh Phẩm Hương Yên)

Phong Thủy Đế Sư

Phong Thủy Đế Sư

Tác giả:
Tinh Phẩm Hương Yên
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: tuổi đời hai mươi đã độ ba năm
Mới nhất:
Chương 495: Thế cân bằng kết thúc (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Dưỡng khí , xem khí , định khí , thừa khí , tu khí , hỏi khí , phong thủy sáu đại cảnh giới!

Tuổi đời hai mươi đã độ ba năm.

Giải trừ sư môn cấm kỵ Tần Phong , mở ra phong thủy con đường.

Vạch bí ẩn , dò xét cổ mộ , phá tin đồn , đoạn sinh tử , điểm phú quý , cải mệnh cách!

Nhìn Tần Phong cởi ra đủ loại mê đoàn , vén lên phong thủy truyền thừa này thiên cổ văn hóa.