Truyện Phong Thần Vấn Đạo (Mạc Vấn Sơ Tâm)

Phong Thần Vấn Đạo

Phong Thần Vấn Đạo

Tác giả:
Mạc Vấn Sơ Tâm
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngu ngốc thiếu niên
Mới nhất:
Chương 620: Phong Thần Thiên kết thúc, Thiên mạt cảm nghĩ! (2 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 12 người đánh giá
Lục Xuyên đang tại trường quay đóng phim Phong Thần Diễn Nghĩa thì bị xuyên qua đến một thiếu niên bị bệnh đần độn đang được Khương Tử Nha "chữa trị".

Đây là một cái tại Phong Thần thế giới, thành Thân Công Báo học trò sau cố sự.

Cho mọi người sửa sang lại cảnh giới thiết lập!

( Luyện Khí bốn cảnh)

Luyện Tinh Hóa Khí: Gọi tắt Luyện Tinh cảnh

Luyện Khí Hóa Thần: Gọi tắt Luyện Khí cảnh

Luyện Thần Phản Hư: Gọi tắt Luyện Thần cảnh, tu luyện Dương Thần

Luyện Hư Hợp Đạo: Gọi tắt Hợp Đạo cảnh, này cảnh giới thành tiên yêu cầu hai loại phương pháp, một loại là góp nhặt công đức viên mãn, hoặc là tìm được, hiểu ra chính mình đạo, cũng chính là đắc đạo.

Luyện Khí Sĩ chủ tu là tinh, khí, thần, võ giả ngoại luyện nhục thân Gân, Cốt, Bì, Nội Luyện tạng phủ cùng nhất tức.

Luyện Khí bốn cảnh cùng võ đạo Tứ Trọng đối ứng với nhau, sở dĩ thêm một cái võ đạo thiết lập, là bởi vì Phong Thần trong phàm nhân quá trâu bò a, có thể làm lật Luyện Khí Sĩ.

( võ đạo Tứ Trọng)

Nhất Trọng: Luyện thể Cảnh, phân Thối Huyết, Dịch Cân, Đoán Cốt, Luyện Bì, Tẩy Tủy năm cái cảnh giới nhỏ.

Nhị Trọng: Tạng phủ cảnh, phân Ngũ Cực, Lục Hợp hai cái cảnh giới nhỏ, tu luyện là lục phủ ngũ tạng.

Tam trọng: Tiên Thiên Cảnh, thân Phản Tiên Thiên, chân khí hóa Tiên Thiên

Tứ Trọng: Đỉnh Phong cảnh, chân nguyên hùng hồn, khí huyết như rồng, nhục thân cường hãn, chưởng đoạn Giang Hà, chân rách đại địa, nhân loại có thể đạt đến đến cực hạn trình độ.

Chú thích: Trừ thuần Luyện Khí Sĩ cùng võ giả, còn có hai loại khác đi Tiên Vũ Song Tu con đường người.

Một loại là Nhục Thân Thành Thánh, như Xiển Giáo Tam Đại Đệ Tử Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử đám người, một loại đều là tư chất cực tốt, dùng để bổ toàn một chút Luyện Khí Sĩ nhục thân đoản bản.

Một loại khác là có Tiên Căn, lại tư chất quá thấp mà vô duyên Tiên Đạo chuyển tu Vũ Đạo, tỷ như Phong Thần trong, những thứ kia rất nhiều hội Dị Thuật võ tướng.

Đặc biệt nói rõ:

Pháp lực là tiên đạo pháp môn tu luyện được Tiên Đạo chân khí

Mặc dù võ giả cũng tu luyện Võ Đạo chân khí, nhưng bọn hắn chân khí nhưng không cách nào Ngự Sử pháp bảo chờ tiên gia thủ đoạn.