Truyện Phía Sau Màn (Trường Phong)

Phía Sau Màn

Phía Sau Màn

Tác giả:
Trường Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01:: Tỷ đệ
Mới nhất:
Chương 01:: Tỷ đệ (3 tuần trước)

Đánh giá

Hắn gọi lục Hi Ngôn, là quỷ thần khó lường "Quân sư", ban ngày, hắn là Thượng Hải bãi pháp tô giới trứ danh bác sĩ ngoại khoa, pháp bộ phòng thủ tịch cố vấn, quần nhau Vu các loại thế lực ở giữa, ban đêm, hóa thân màu đỏ "Phán quan", sát Hán gian, trừ quốc tặc, uy danh hiển hách, công huân rất cao, trở thành một phía sau màn anh hùng.