Truyện Pháp Gia Vĩnh Viễn Là Đại Gia Ngươi (Tường Viêm)

Pháp Gia Vĩnh Viễn Là Đại Gia Ngươi

Pháp Gia Vĩnh Viễn Là Đại Gia Ngươi

Tác giả:
Tường Viêm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: bể đầu
Mới nhất:
Chương 415: ngươi đang giở trò quỷ gì (12 giờ trước)

Đánh giá

9
Đã có 15 người đánh giá
Rõ ràng nói là tiềm hành thức game giả lập, lại là một cái có linh hồn thế giới.

Rõ ràng pháp sư là giai đoạn trước yếu nhất nghề nghiệp, nhưng trưởng thành nhân vật chính, lại có thể đè ép cái khác nghề nghiệp đánh.

Rõ ràng là trò chơi, nhưng trở thành đại ma pháp sư về sau, nhân vật chính lại tại trong hiện thực, cũng có thể dùng chú ngữ trống rỗng xoa ra ngọn lửa nhỏ.

Trò chơi này là cái quỷ gì!

P.s: Đã theo kịp tiến độ của tác giả!