Truyện Pháo Hôi Tấn Cấp Thư (Khoái Nhạc Tiểu Vu Bà)

Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

Tác giả:
Khoái Nhạc Tiểu Vu Bà
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Thần chọn người
Mới nhất:
Chương 27 : Côn đồ cắc ké đích nghịch chuyển nhân sinh (16) (6 ngày trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 7 người đánh giá
Để cho tra nam tra nữ tới mãnh liệt chút đi
Phong Thất Nguyệt đứng ở thật cao sơn cương tay cầm túi thuốc nổ
Các ngươi những kinh nghiệm này điểm, ta muốn đại biểu thượng đế tiêu diệt các ngươi
Nhìn ta làm sao đả bại thánh mẫu Bạch Liên Hoa, chân đạp bắc hải tra nam, khi học lưu mạnh khi học phách, các hạng võ nghệ toàn không kém!
Xuyên việt các loại thế giới hoàn thành pháo hội ủy thác nhiệm vụ, Phong Thất Nghuyệt bày tỏ: Đời người chính là như vậy nhiều thay đổi