Truyện Phần Thiên Chi Nộ (Yêu Dạ)

Phần Thiên Chi Nộ

Phần Thiên Chi Nộ

Tác giả:
Yêu Dạ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bị phong ấn thiếu niên
Mới nhất:
Chương 2240: Thế giới chúa tể (đại kết cục) (2 tháng trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 64 người đánh giá
Thiếu niên Giang Dật, đan điền bị phong, nhận hết khi nhục.

Mai kia thức tỉnh, phá phong ấn, đến kỳ công, luyện Cửu Thiên Thần Hỏa, đi đến kinh thiên nghịch tập đường.

Mỹ nữ là của ta, công pháp là của ta, bảo bối cũng là của ta, tất cả đều là của ta.

Nhân đạo bất công, thây nằm trăm vạn!

Thiên đạo bất công, đốt diệt chư thiên!

Truyện chủ yếu giải trí, main trưởng thành theo thời gian, hậu cung. Chống chỉ định các bạn đọc thể loại huyền huyễn lâu năm, thích đấu trí.

Truyện đã hoàn thành, hơn 2k chương. Ngày 1/11/2019 lên chương, chương đều mỗi ngày.

English Version: Fury Towards The Burning Heaven