Truyện Overwatch —— Trọng Chỉnh Tương Lai (Phát Thiêu Bàn Đầu Ngư)

Overwatch —— Trọng Chỉnh Tương Lai

Overwatch —— Trọng Chỉnh Tương Lai

Tác giả:
Phát Thiêu Bàn Đầu Ngư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương mở đầu thủ vọng thế giới thật tồn tại sao?
Mới nhất:
Chương 10: Giao dịch (1 tháng trước)

Đánh giá

22 đầu thế kỷ, người máy tập thể làm phản, tận thế hàng lâm. Nhân loại tồn vong thời khắc, may mắn còn sống sót tiểu trấn thiếu niên ngẫu nhiên nhặt được Overwatch hệ thống, có thể triệu hoán siêu anh hùng phụ thân!

Nhưng đây không phải một thân một mình cứu vớt thế giới cố sự.

Khi đỉnh tiêm nhà khoa học, công trình sư, năng nhân dị sĩ nhóm, bị một cái người thần bí tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn liền có cùng một cái danh tự: Overwatch!

"Ta tin tưởng vững chắc, mỗi cái thế giới đều có anh hùng của mình, chỉ là thiếu khuyết một đôi phát hiện con mắt."