Truyện Overlord Ta Là Kẻ Du Hành (SOS13579)

Overlord Ta Là Kẻ Du Hành

Overlord Ta Là Kẻ Du Hành

Tác giả:
SOS13579
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kẻ Lạ Mặt
Mới nhất:
Chương 7: Thất Bại (2 tháng trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 9 người đánh giá
Đồng Nhân Overlord.
Kẻ về một thiếu niên tên Zeref đến Overlord hiện đại, sau đó vô luôn cốt truyện.
Sẽ không làm từ bắt đầu, truyện sẽ ở giữa bắt đầu.