Truyện One Piece Thần Cấp Thăng Cấp Hệ Thống (Triêu Dương Đông Khởi)

One Piece Thần Cấp Thăng Cấp Hệ Thống

One Piece Thần Cấp Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả:
Triêu Dương Đông Khởi
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tối Cường Thần Cấp Hệ Thống ( cầu Like )
Mới nhất:
Chương 575: Sứ mệnh của ngươi. (2 tháng trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 24 người đánh giá
( B.faloo mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: One Piece Thần Cấp Thăng Cấp Hệ Thống ) chúa tể vạn giới! !

Uy áp tứ hải, khinh thường giới Ninja, quân lâm Soul Society! !

Ootutuki nhất tộc chung cực chi đồng tử! !

Unohana Yachiru tám ngàn đao lưu! !

Chém giết hết thảy ma nhãn! !

Ngay cả thời gian đều có thể băng phong Mahapadma! !
. . .
Thiên đường cũng hoặc là là địa ngục, thời đại này cuối cùng rồi sẽ sẽ chỉ vang vọng một cái tên —— Mục Phong! ! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

PS: Hơn 910c và đang ra.Truyện yêu cầu, chưa test, thận trọng nhập hố.Truyện scan từ ảnh nên sẽ có sai sót, sẽ cố edit tốt nhất.
Các map thì rất nhiều, chừng nào làm tới thì ta cập nhật.

CẦU VOTE 10*, CẦU LIKE + CẦU THÊM ĐÁNH GIÁ 100Đ CUỐI CHƯƠNG!!! THANKS MỌI NGƯỜI NHIỀU :)
+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://readslove.com/truyen-dang-boi/27446/

MisDax xuất phẩm, chắc chắn là hố!!!!