Truyện One Piece Mạnh Nhất Rút Thưởng (Bản Mệnh Kim Thái Nhuyễn)

One Piece Mạnh Nhất Rút Thưởng

One Piece Mạnh Nhất Rút Thưởng

Tác giả:
Bản Mệnh Kim Thái Nhuyễn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đệ Tứ Raikage số liệu bao (Converter: MisDax, cất giữ! )
Mới nhất:
Chương 146: Phó ước. (1 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 29 người đánh giá
( B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: One Piece Mạnh Nhất Rút Thưởng ) mang theo mạnh nhất rút thưởng hệ thống, xuyên qua đến One Piece thế giới.

Tính gộp lại công huân điểm, Ellen liền có thể rút ra đến vạn giới nhân vật năng lực!

Vỡ nát nguyên tử lực lượng!

Thần chi Rinegan!

Sâm La Vạn Tượng, đều là tro tàn.

Ryuujinjakka! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

PS: Hơn 850c và vẫn đang ra. TRUYỆN FREE. Truyện scan từ ảnh nên sẽ có sai sót, sẽ cố edit tốt nhất.
Truyện sẽ làm kịp tác.

Các thế giới: ONE PIECE --> NARUTO --> BLEACH --> DRAGON BALL --> Under One Person(*Dưới Một Người).

CẦU VOTE 10*, CẦU LIKE + CẦU MỌI LOẠI ĐẬU!!! THANKS MỌI NGƯỜI NHIỀU :)
+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://readslove.com/truyen-dang-boi/27446/

Những mức buff:
10 Np = 3 chương
1 Kim Đậu=3 chương
1 Hỏa Tinh Châu=1 chương
1 Thất Thải Châu=3 chương
1 Kim Sa Châu=2 chương
1 Bố Cáo Lệnh=10 chương

ps: mấy lão buff chầm chậm thôi, làm ảnh cũng chậm lắm, buff nhanh quá ta 'xuất quần' cũng không làm kịp