Truyện Ở Tu Chân Thế Giới Viết Tiểu Thuyết (Lão Tư Kích)

Ở Tu Chân Thế Giới Viết Tiểu Thuyết

Ở Tu Chân Thế Giới Viết Tiểu Thuyết

Tác giả:
Lão Tư Kích
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: cảm thụ từ hôn lưu lễ rửa tội đi
Mới nhất:
Chương 1000: đương cái vui sướng tiểu tả thủ (2 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 51 người đánh giá
Xuyên qua, viết mấy quyển tiểu thuyết dưỡng gia sống tạm, không ngờ lại bị người coi là thật . Không sợ người khác không nghiêm túc, liền sợ người khác quá nghiêm túc!

Đại ca! Ta một quyển tiên hiệp tiểu thuyết, các ngươi này một đoàn người tu chân không đáng cầm đương bí tịch đi tìm hiểu đi!

Thế giới này mới vừa tiến vào tu chân mới bất quá bốn trăm năm?
Main dùng tiểu thuyết bố cục tu chân giới, bố cục vận mệnh phàm nhân và tu chân giả.
TRong lúc đó nhân tiện bẻ cong giới tính 1 quốc gia. Thế giới này bước đầu biết tu chân vì thế main coi như khai sáng các lưu phái bằng tiểu thuyết của mình.
Dĩ nhiên bán tiểu thuyết lấy linh thạch là điều hiển nhiên

// Truyện đã full. Ngày 5-10c. Bạo chương liền 100 bạc 1c. Đối với ta một conveter tự do mà nói liền bạc có giá trị...