Truyện Nữ Thần Công Lược Hệ Thống (Phong Tử Vũ)

Nữ Thần Công Lược Hệ Thống

Nữ Thần Công Lược Hệ Thống

Tác giả:
Phong Tử Vũ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nữ thần công lược hệ thống
Mới nhất:
Chương 56: Ca hát (5 tháng trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 8 người đánh giá
Hệ thống: Kí chủ phải đi công lược các loại nữ thần.

Tiêu Mộc: Ai, cái này rất mệt mỏi có được hay không ?

Hệ thống: Kí chủ phải đi hoàn thành đủ loại nhiệm vụ.

Tiêu Mộc: Ai, ta thời gian rất gấp có được hay không ?

Hệ thống: Kí chủ phải đi tăng lên mỗi cái nữ thần độ thiện cảm.

Tiêu Mộc: Ai, cái này rất phiền toái có được hay không ?

Hệ thống: Gợi ý, chỉ cần độ thiện cảm đi đến 90, kí chủ liền có thể thử bạch bạch bạch .

Tiêu Mộc: Oa ca ca! Không biết tại sao toàn thân đột nhiên tràn ngập hăng hái a! Xem như quyển sách duy nhất nam chân heo ta, đương nhiên là có nghĩa vụ đi chinh phục này từng cái muội tử a!

Hệ thống: ...