Truyện Nữ Nhi Của Ta Là Ma Vương (Nơi này là ba đồ xuyên)

Nữ Nhi Của Ta Là Ma Vương

Nữ Nhi Của Ta Là Ma Vương

Tác giả:
Nơi này là ba đồ xuyên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Dị Thứ Nguyên triệu hoán trận pháp
Mới nhất:
Chương 18: hạ màn kết thúc (8 tháng trước)

Đánh giá

Nữ nhi của ta là Ma Vương giới thiệu tóm tắt:
Đây là một cái thân sĩ cùng manh muội tử cố sự.

Đây là một cái có được rút thưởng Ngón Tay Vàng người chơi trọng sinh tại Du Hí Thế Giới cố sự.

Đây là một cái trạch nam cố sự.

Đây là một cái liên quan tới Vong Linh Pháp Sư ba ba cùng Ma Vương nữ nhi cố sự.

Đây là một cái giảng thuật Phụ Ái Như Sơn cố sự.

Tóm lại, đây là một cái rất lợi hại có ý tứ cố sự...

...

Tân nhân Tân Thư, giả ngây thơ cầu ủng hộ.