Truyện Nữ Đế Đánh Mặt Hằng Ngày (Niên Hoa)

Nữ Đế Đánh Mặt Hằng Ngày

Nữ Đế Đánh Mặt Hằng Ngày

Tác giả:
Niên Hoa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0001 hồ nước kinh hồn
Mới nhất:
Chương 1339: nảy mầm, Minh Hi mệnh định người (xong) (3 ngày trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 2 người đánh giá
[ Nữ Đế trở về, thiên sinh linh nhãn. Y độc song tu, lại lên Chí Tôn. Cường thế nghịch tập, đánh mặt ngược cặn bã chưa bao giờ nương tay. ]

Quân Vô Cực, Thiên Nhân tộc thủ lĩnh, vạn năm trước nhất thống Tiên Linh giới, thế nhân tôn làm Vô Cực Nữ Đế, vì ngăn chặn dị ma xâm lấn hồn phi phách tán.

Vạn năm về sau, sĩ tộc san sát, tông môn xưng bá, Linh Sư cao cao tại thượng, bách tính khổ không thể tả.

Một cái tên là Quân Vô Cực thiếu nữ, tại trong băng lãnh nước hồ tỉnh lại.

Chữa bệnh độc vô song, luyện khí luyện dược! Thiên sinh linh nhãn nhìn hết thế gian chân thực, tiêm tiêm tố thủ vịn chính vặn vẹo thế đạo!

PS: Nữ chính tâm ngoan thủ lạt, xấu bụng xảo trá. Một bên thăng cấp nghịch tập, một bên đánh mặt ngược cặn bã.