Truyện Nổi Danh Quá Nhanh Làm Sao Bây Giờ (Thập Bộ Sát Nhất Tiên)

Nổi Danh Quá Nhanh Làm Sao Bây Giờ

Nổi Danh Quá Nhanh Làm Sao Bây Giờ

Tác giả:
Thập Bộ Sát Nhất Tiên
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tốt nghiệp tiệc tối
Mới nhất:
Chương 1217: Năm tháng tĩnh hảo (đại kết cục) (1 tuần trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 76 người đánh giá
Bởi vì ca sĩ ngoài ý muốn vắng mặt, bức bách tại áp lực, Vương Hoàn đứng ra hát một ca khúc. . .

Không nghĩ tới cứ như vậy nổi danh.

P/s: Đã theo kịp tiến độ của tác giả.