Truyện Nỗ Lực Thực Hữu Dụng (Hà Xử Bất Nhiễm Trần)

Nỗ Lực Thực Hữu Dụng

Nỗ Lực Thực Hữu Dụng

Tác giả:
Hà Xử Bất Nhiễm Trần
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: : Máy bay giấy
Mới nhất:
Chương 58:: Đại kết cục, thật có lỗi (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Nỗ lực hữu dụng, còn muốn thiên tài làm gì.

Ngươi nỗ lực chế tác máy bay giấy, máy bay giấy bay lượn thuộc tính + 3, tạo vật kinh nghiệm + 1

Ngươi nỗ lực rèn luyện, thể phách + 1, kinh nghiệm võ đạo giá trị + 1, thu hoạch được luyện võ gấp đôi thẻ một tấm.

Ngươi nỗ lực nghiên cứu công pháp, công pháp phẩm chất + 1, kinh nghiệm võ đạo giá trị + 99, thu hoạch được võ công thẻ thăng cấp một tấm.

Ngươi nỗ lực...

Ngươi máy bay giấy mang người thuộc tính + 10086, bay lượn thuộc tính + 9999, kiên cố thuộc tính + 6666, tạo vật kinh nghiệm + 888, có thể một giây mang ngươi bay ra tinh cầu...

Ngươi Mộc Đầu xà kéo dài thuộc tính + 9999, kiên cố thuộc tính + 888 8, thành công quấn quanh tinh cầu mấy chục vòng.

Một trang giấy, trấn áp tinh không; một khối mảnh gỗ, đánh nổ sao trời.

Làm ngươi bắt đầu nỗ lực thời điểm, thiên tài là cái thá gì!

Hà Xử Bất Nhiễm Trần sách mới, định từ bỏ tác này rồi nhưng nhiều người pm ta làm tiếp tác này quá. Cùng tác Thần Thoại Cấm Khu, Thần Ma Cung Ứng Thương...
(bộ này tác dùng nick phụ đăng nhá).
✯ Cvt by KOL.