Truyện Như Ý Truyện (Phi 10)

Như Ý Truyện

Như Ý Truyện

Tác giả:
Phi 10
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trước kia
Mới nhất:
Chương 340: Nghiệm độc (2 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Hứa Minh Ý mở mắt lần nữa thời điểm, về tới năm mười sáu tuổi thân mắc quái bệnh. Lúc này, tổ phụ của nàng khải hoàn về kinh —— Trên đường cứu vị này người trẻ tuổi dáng dấp rất tốt, mang về nhà cho tôn nữ “xung hỉ”. Thế là, trong hôn mê được an bài đến rõ ràng Định Nam Vương thế tôn cứ như vậy bị lừa gạt trở về kinh thành......