Truyện Nho Võ Tranh Phong (Tình Thương Cô Nguyệt)

Nho Võ Tranh Phong

Nho Võ Tranh Phong

Tác giả:
Tình Thương Cô Nguyệt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: : Tam thế Luân Hồi
Mới nhất:
Chương 1214: Mượn ngươi đại trận độ lôi kiếp! (2 tháng trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 16 người đánh giá
Ngàn năm trước xuyên qua dị thế , thành tựu một đời Nho Thánh , lại gặp Vũ Đế ám toán bỏ mình. Ngàn năm sau tái thế trọng sinh , Vũ Đế tàn sát nho đạo truyền thừa , độc tôn thiên hạ , phi thăng thiên ngoại chi thiên. Ngày xưa Nho Thánh Tần Phong đối mặt Vũ Đế tượng thần , nắm chặt kiếm trong tay : "Thiên Ngoại Thiên gặp lại ngày , chính là ngươi nợ máu trả bằng máu , thân tử đạo tiêu lúc!"

Cầu thanks, Cầu vote tốt !!!