Truyện Nho Nhã Hiền Hoà Ta Không Phải Ma Đầu (Lý Cổ Đinh)

Nho Nhã Hiền Hoà Ta Không Phải Ma Đầu

Nho Nhã Hiền Hoà Ta Không Phải Ma Đầu

Tác giả:
Lý Cổ Đinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 001. Nghê Khôn, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu!
Mới nhất:
Chương 317. Nuốt ăn mặt trời, ta không có tiên kiếp? (5 giờ trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 21 người đánh giá
Văn nghệ bản giới thiệu vắn tắt: Muôn vàn pháp thuật, vạn loại thần thông, ta chỉ hỏi một câu: Có thể địch ta một quyền hay không?

. . .

Nho nhã hiền hoà bản giới thiệu vắn tắt: Không tốt ý tứ, ta không phải nhằm vào ai, ta nói là chư vị ngồi ở đây, hết thảy đều là vui sắc.

. . .

Đây là nho nhã hiền hoà nhân vật chính Nghê Khôn, dù nhiều lần bị thế nhân hiểu lầm vì ma đầu, nhưng từ đầu đến cuối nho nhã lễ độ, lấy lý 【 vật lý 】 phục người cảm động cố sự.