Chương 3302: Khổng Tử mạt chương

Nho Đạo Chí Thánh

Chương 3302: Khổng Tử mạt chương

Rất nhanh, người đọc sách phát hiện Phương Vận làm 《 luận ngữ tân chú 》 vậy mà cũng theo đó biến hóa , là tất cả chúng thánh kinh điển bên trong duy nhất một bộ đi theo 《 luận ngữ 》 biến hóa mà biến hóa thư tịch.

Sở hữu người đọc sách vội vàng mở ra 《 luận ngữ tân chú 》 một trang cuối cùng , không ngừng tính toán.

Luận bảng bên trên , liên quan tới khổng thánh mạt chương thảo luận không gì sánh được sôi nổi.

Cùng đau buồn so sánh , bọn họ càng muốn biết khổng thánh nói này tám chữ nguyên nhân , có lẽ có thể tìm được khổng thánh pho tượng giải tán bí mật.

"Quả nhiên như rất ít người đoán , khổng thánh cũng không chân chính hoàn toàn qua đời , một mực tồn tại , chỉ là... Hôm nay sợ là chân thánh vẫn. Kia tám chữ , trừ khổng thánh chân thân , không có người nào có thể lưu lại , phương thánh có năng lực , nhưng không đến nỗi như thế. Còn lại bán thánh , nếu là sửa bậy 《 luận ngữ 》 , nhất định gặp gỡ thánh phạt."

"Chuyện này , sợ là cùng phương thánh có liên quan."

"Chư vị chớ có luận thị phi , hôm nay mục tiêu , là lĩnh hội này Khổng Tử mạt chương , lĩnh hội sau đó , làm tiếp luận chứng."

"Ta cảm giác được không có cần thiết. 《 luận ngữ 》 chân trước ra chương mới , 《 luận ngữ tân chú 》 theo sát làm ra chú giải , hiển nhiên phương tổ cùng khổng thánh đã có liên lạc. Phương thánh chú giải , hẳn là đứng đầu quyền uy."

"Vấn đề là , ai có thể một lần nữa phân giải phương thánh chú giải ? Luận bảng bên trong có Phương gia người đọc sách sao? Thử phân giải một hồi "

"Tại hạ Phùng Tử Mặc , đi theo phương thánh nhiều năm , ngày gần đây được Côn Luân nguyên khí tương trợ , tấn thăng Đại Nho , thử phân giải. 《 luận ngữ 》 chính là khổng thánh chúng đệ tử làm biên soạn , cho nên cho dù phong thánh , khổng thánh cũng không có sửa đổi. Thế nhưng , khổng thánh muốn nói gì , lại không thể tại sách sử 《 xuân thu 》 đã nói , chỉ có thể viết vào 《 luận ngữ 》. Rất hiển nhiên , 《 luận ngữ 》 bên trong 《 thái bá thiên 》 có đạo tắc thấy bên trong đạo , là quốc gia tình hình , chính trị thanh minh hay không. Cái này quá đơn giản , chúng ta không đáng thảo luận. Nếu nhắc tới mới đến , như vậy cũ đạo là cái gì ?"

Phùng Tử Mặc tiếp tục phân tích: "Bài trừ 《 thái bá thiên 》 bên trong đạo , như vậy đối ứng mới đạo cũ đạo liền có thể lý giải , là khổng thánh chính mình Thánh đạo , là chúng ta nhân tộc đi qua tuân theo chủ yếu Thánh đạo. Như vậy , mới đạo , chính là lấy phương thánh cầm đầu nhân tộc , sáng tạo ra hiện tại nhân tộc thịnh thế đại đạo , mặc dù đạo này vẫn còn phát triển , nhưng đã trăm hoa đua nở , tương lai khó mà phỏng đoán. Khổng thánh lão nhân gia ông ta nhìn ra mới đạo phồn vinh phát triển , thậm chí có khả năng... Tại hạ chỉ là suy đoán , tuyệt không định luận , mời chư vị không nên xuyên tạc , tại hạ chỉ nói là , có thể , khổng thánh cho là , phương thánh mới đạo , đã có thể lấy đại cũ đạo , cho nên , hắn muốn biến mất. Ta nghĩ, đây cũng là đơn giản nhất lý giải."

Phùng Tử Mặc mà nói được đến đông đảo người đọc sách công nhận , mặc dù Côn Luân nguyên khí tiến vào thánh nguyên đại lục sau , nhân tộc Đại Nho số lượng kịch liệt gia tăng , thế nhưng , vẫn là số rất ít.

Huống chi , Phùng Tử Mặc vẫn là trước mắt mới đảng trung thành , vô luận là dân gian danh vọng , triều đình ảnh hưởng vẫn là thực lực bản thân ,

Đều là nhân tộc đứng đầu.

Bất quá , một ít ngưỡng mộ Khổng Tử vượt qua Phương Vận người mất hứng.

"Phùng huynh đang suy đoán khổng thánh Thánh đạo không bằng phương thánh ? Không dám gật bừa! Ta cho là , là khổng thánh không muốn cùng phương thánh tranh nhau , chủ động khước từ mà thôi."

"Đúng ! Lão phu cũng đồng ý , cũng không phải là khổng thánh không bằng phương thánh , tất nhiên là khổng thánh đạo đức cao , tận lực né tránh!"

"Ta phản đối! Các ngươi nếu là nói khổng thánh vì khiêm nhượng mới như thế , thật sự là đang vũ nhục khổng thánh cảnh giới!"

Tất cả mọi người không nghĩ đến sự tình xảy ra.

Luận bảng bên trên , nhấc lên to lớn tranh cãi , một phương nhận định là khổng thánh chi đạo không bằng phương thánh chi đạo , một phương cho rằng là khổng thánh cũng không phải là cho rằng như vậy , chỉ là khiêm tốn né tránh mà thôi.

Tại Phương Vận được phong thánh nhân trước , tuyệt đối sẽ không đưa tới loại này tranh cãi , bởi vì không người sẽ nhận định Phương Vận thắng được khổng thánh.

Thế nhưng , Phương Vận tại Côn Luân cổ giới cùng Yêu Giới đủ loại sự tình dần dần tỏa ra sau , rất nhiều người đọc sách đã cho là Phương Vận công lao vượt qua khổng thánh.

Thậm chí , nhiều năm trước các nơi đều truyền lưu một chuyện , phương thánh lợi dụng thần vật trở lại cổ đại , vô luận là Khổng Thánh Kỳ Lân vẫn là Chu Văn Vương quy sách , đều là Phương Vận đồ vật , Khổng gia cùng Cơ gia cũng không có phủ nhận.

Cho nên , luận bảng xuất hiện Khổng đảng cùng mới đảng hai phái.

Ngay tại song phương tranh luận thời điểm , cảnh quốc phương hướng đột nhiên thần quang ngút trời , tài khí diệu thế.

Mọi người rối rít nhìn xa cảnh quốc , đón lấy, tin tức tại luận bảng truyền ra , sở hữu người trợn mắt ngoác mồm.

Cảnh quốc một cái tên là Hàn Dũ tú tài , chịu Khổng đảng cùng mới đảng hai phái tranh cùng với Khổng Tử mạt chương dẫn dắt , viết ra một phần đoản văn 《 sư thuyết 》 , văn chương truyền thiên hạ , cơ hồ đến gần sợ thánh.

Sở dĩ không coi là hoàn chỉnh sợ thánh , là bởi vì không làm kinh động chúng thánh điện sở hữu thánh vị , thế nhưng có người nhìn đến , có thần hoa rơi vào Hàn trạch , hẳn là có một tôn thánh vị tiến vào Hàn trạch.

Rất nhanh, tin tức xác thật truyền tới , Vương Kinh Long đối với Hàn Dũ nổi lên lòng yêu tài , thu hắn là quan môn đệ tử , Vương gia thậm chí nhận định Hàn Dũ tương lai nhất định thành thánh.

Các nơi người đọc sách lập tức nghiên cứu 《 sư thuyết 》 , rất nhanh phát hiện toàn văn trọng điểm là "Đệ tử không cần không bằng sư , sư không cần hiền ở đệ tử. Nghe thấy Đạo có trước sau , Thuật nghiệp có chuyên về một phía , chỉ như vậy mà thôi" .

Đây quả thực là nâng đỡ Phương Vận , vì vậy , Khổng đảng người đọc sách giận dữ , tại luận bảng liên tục phát biểu văn chương phản kích 《 sư thuyết 》.

Kết quả , liền một phần có sức mạnh văn chương cũng không có , hoàn toàn bị gần như sợ thánh 《 sư thuyết 》 đè xuống.

Cũng không lâu lắm , Khổng đảng khí thế yếu rất nhiều , không hề tranh luận , mà là nghiêm túc thảo luận Khổng Tử mạt chương.

Theo thảo luận không ngừng tiến hành , càng ngày càng nhiều người phát hiện Khổng Tử mạt chương cùng Phương Vận chú thích huyền diệu , buông tha phân tranh.

Từ từ , liên quan tới Khổng Tử mạt chương phân giải bị mọi người đều biết , từng cái tranh chấp hơn người đều cảm thấy xấu hổ.

Bởi vì , Phương Vận chú thích sau một câu , mới là trọng yếu nhất một câu nói , chân chính nói rõ rồi khổng thánh ý đồ.

Càng là đi sâu vào phân tích khổng thánh mà nói , người đọc sách càng là ngưỡng mộ khổng thánh.

Thậm chí , một bộ phận mới đảng thành viên thừa nhận , phương thánh lực lượng đã vượt qua khổng thánh , thế nhưng , tinh thần cảnh giới có hay không có thể vượt qua khổng thánh , bọn họ không dám xác định.

Khổng thành bên trong , như cũ phồn hoa hưng thịnh , muôn hình vạn trạng.

Thế nhưng , không người chú ý tới , Khổng phủ trước cửa , Thanh Miêu sinh trưởng , xanh mới lan tràn.

Hoàng hôn pháo đài phía sau.

Chúng thánh đứng ngẩn ngơ hồi lâu.

Tử tư tử tiến lên nửa bước , hướng Phương Vận khom người chắp tay.

Gặp qua thánh nhân. "

Chúng thánh mới chợt hiểu ra , không phân già trẻ , không phân bối phận , không phân thánh vị , đồng loạt hướng Phương Vận chắp tay.

Gặp qua thánh nhân."

Từ hôm nay trở đi , Phương Vận là nhân tộc duy nhất cộng tổ.

Phương Vận than nhẹ một tiếng , cũng hướng chúng thánh thật sâu chắp tay , sợ đến chúng thánh nghiêng người không nhận.

"Chư vị đi trước nghỉ ngơi mấy ngày , ta đi chiến trường tìm tòi."

Phương Vận nói xong , ngón tay động một cái , đế thần thụ bên trong bay ra một đoàn ánh sáng màu lam.

Nồng nặc mùi thuốc trong nháy mắt trải rộng cả tòa hoàng hôn pháo đài , thậm chí ngay cả hoàng hôn pháo đài lực lượng đều không cách nào che đậy , truyền thẳng ra ngoại giới , đưa đến bên ngoài Thánh Tổ rối rít rút ra mũi , tình cờ nhìn lại hoàng hôn pháo đài.

Chỉ là tản mát mùi thuốc , sẽ để cho nhân tộc chúng thánh thân thể toàn bộ ngưng tụ , không lành lặn bộ phận nhanh chóng trưởng thành.

Chúng thánh mừng không kể xiết.