Truyện Nhị thứ nguyên xuyên việt giả (Đào Tử Bính Kiền)

Nhị thứ nguyên xuyên việt giả

Nhị thứ nguyên xuyên việt giả

Tác giả:
Đào Tử Bính Kiền
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chuyện cũ
Mới nhất:
Chương 169: đến Fontiel thị (2 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 84 người đánh giá

... Đều nói "Thiên hàng chức trách lớn với tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm chí, lao gân cốt, đói bụng thể da" ! Vì sao ta từ nhỏ đến bây giờ còn là vẫn như thế bối, chẳng lẽ ta là ôn thần chuyển thế, tai vạ đến nơi đều vẫn là cái... Nếu như trời cao cho ta cái cơ hội, ta nhất định phải quá cái đặc sắc nhân sinh, cũng đối với nó giơ ngón tay giữa lên hô to: "Tới địa ngục đi!" Có thể là cho cái cơ hội lại gọi ta đi làm anh hùng cứu vớt thế giới, có thể cứu vớt thế giới coi như, làm sao đi là nhị thứ nguyên...
Xuyên qua: Rosario Vampire, Omamori Himari,Seikoku no Dragonar