Truyện Nhất Tiên Nan Cầu (Vân Cập)

Nhất Tiên Nan Cầu

Nhất Tiên Nan Cầu

Tác giả:
Vân Cập
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Mạch gia thôn
Mới nhất:
Chương 675 : gì ngày tạm biệt (6 ngày trước)

Đánh giá

7.2
Đã có 6 người đánh giá
Làm nữ tu sĩ, trường sinh trên đường muốn vượt qua khó khăn nhiều lắm.

Tư chất, công pháp, đan dược, pháp bảo, giống nhau cũng không có thể thiếu.

Cảm tình, yếu đuối, nhân từ, lòng tham, giống nhau cũng không có thể nhiều.

Không có người trước, tu hành quá chậm, hơn người sau, bị chết quá nhanh.

Càng thậm giả, dung mạo nếu không qua không kịp, trí tuệ muốn không nhiều không ít

English Version: Lady Cultivator