Truyện Nhất Niệm Sâm La (Manh Manh Đát Tiểu Mập)

Nhất Niệm Sâm La

Nhất Niệm Sâm La

Tác giả:
Manh Manh Đát Tiểu Mập
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ác ma trò chơi
Mới nhất:
Chương 108: Một bàn tay chụp chết (đại kết cục) (23 giờ trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 8 người đánh giá
Ta gọi Lục Kiếp, kiếp nạn kiếp .

Nhất niệm Sâm La sinh, liếc mắt vạn vật diệt, đây là một cái liên quan tới ta cố sự .

PS: Quyển sách không phải Thánh Mẫu không quỳ nữ, tâm chí không được kiên người chớ xem sách truyện, phía trước năng lượng cao cẩn thận khi đi vào! !

Cuối cùng cảnh cáo: Quyển sách cái hố cực lớn, vào cái hố phía trước mời cẩn thận suy nghĩ có hay không muốn lật xem quyển sách .