Truyện Nhật Ký Phát Sóng Trực Tiếp Làm Quỷ Sai (Nhất Thoa Yên Ngư 2 Hào)

Nhật Ký Phát Sóng Trực Tiếp Làm Quỷ Sai

Nhật Ký Phát Sóng Trực Tiếp Làm Quỷ Sai

Tác giả:
Nhất Thoa Yên Ngư 2 Hào
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Phát sóng trực tiếp câu hồn
Mới nhất:
Chương 923: Tân khai thủy (đại kết cục ) (1 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 9 người đánh giá
"Mọi người khỏe, ta tên là Tô Ngôn, Địa Phủ Quỷ Sai nghề kỹ thuật học viện mới vừa tốt nghiệp một cái Tiểu Tiểu Quỷ Sai, hôm nay cho mọi người biểu diễn là ta lần đầu tiên câu hồn."

"Hồ viên ngoại ngươi khỏe, hoan nghênh tử vong, phi, chào mừng ngài sắp tân sinh, ta là ngài lần này định hồn Quỷ Sai Tô Ngôn, số thứ tự 10086, xin hỏi ngài còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt đây? Đúng rồi, ngài chỉ có hai giờ, sau hai canh giờ, Quỷ Lại đại nhân sẽ đón ngài rời đi, thân!"

"Quá tốt, ta muốn sống lại, ta không muốn chết!"

"Nhìn một chút, lại nghịch ngợm không phải là, đến, đổi lại một cái."

Đinh đông: Chúc mừng kí chủ trợ giúp vong hồn Hồ Chí Tồn hoàn thành lâm chung ước nguyện, hắn đối với ngài khen ngợi mấy là —— ★★★!

Tô Ngôn sững sờ, trong nháy mắt con mắt nhanh chóng đầy máu đỏ bừng: "Muội ngươi, không phải nói tốt ★★★★★ ấy ư, lại dám lừa gạt quỷ, ngươi nha đứng lại cho ta..."

... ...

* Tình trang : 700c đang ra
* Lịch ra chương : Ngày 1 vài chục. bạo tính theo np với buff ^^
*** Kelly xuất phẩm lại là linh dị
*** Cảm tạ nâng đỡ, chấm điểm, phát tán !!!