Truyện Nhật Ký Chi Thần Ảo Mộng Cuối Cùng (Hà Mộng aka Husky)

Nhật Ký Chi Thần Ảo Mộng Cuối Cùng

Nhật Ký Chi Thần Ảo Mộng Cuối Cùng

Tác giả:
Hà Mộng aka Husky
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hệ thống thức tỉnh
Mới nhất:
Chương Extra:Tầm ảnh hưởng của The Assassin tới thế giới LoL (2 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 12 người đánh giá