Truyện Nhất Kiếm (Bối Lỗ Đảo)

Nhất Kiếm

Nhất Kiếm

Tác giả:
Bối Lỗ Đảo
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0: Phần đệm
Mới nhất:
Chương 291: Sụp đổ chi cục ( bốn ) (8 giờ trước)

Đánh giá

Một kiếm chặt đứt hồng trần tình cảm, một kiếm đãng thanh tông môn ân oán

Một kiếm đánh tan miếu đường quyền đấu, một kiếm phản chiếu một thân một mình

Một kiếm cả đời một bầu rượu, cười nhìn thương sinh người trong thiên hạ

Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, duy có kiếm này lưu kỳ danh