Truyện Nhập Ngã Thần Tịch (Tửu Lang Phạn Đại Trứ)

Nhập Ngã Thần Tịch

Nhập Ngã Thần Tịch

Tác giả:
Tửu Lang Phạn Đại Trứ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ân Khư cổ mộ
Mới nhất:
Chương 392: Bát Hầu nổi giận (5 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 14 người đánh giá
⚡ Thế vốn không thần, bởi vì tịch mà sinh.

Tam Giới chưa phân, bởi vì tịch mà định.

Nơi này là Chư Thần lê minh, Thần thời đại chính lặng yên mở ra.


✍ Hệ thống cảnh giới: có 9 loại cấp bậc cảnh giới phân làm Hạ Tam Cảnh, Trung Tam Cảnh, Thượng Tam Cảnh.

- Hạ Tam Cảnh theo thứ tự là, Thông Linh Cảnh, Luyện Khí Cảnh, Tụ Lực Cảnh.

- Trung Tam Cảnh theo thứ tự là, Đại Thừa Cảnh, Mục Tinh Cảnh, Tẩy Tủy Cảnh.

- Thượng Tam Cảnh theo thứ tự là, Thái Hư Cảnh, Thần Ẩn Cảnh, Vũ Thiên Tôn.

PS: Thần tịch cùng loại với Phong Thần Bảng, là Chí Tôn pháp bảo.☆☆☆ Cuốn sách được đánh giá tiềm năng, vị trí 11 trên Bảng Tân Duệ ngay từ những chương đầu.