Truyện Nhân Tổ (Lừa Con Lon Ton)

Nhân Tổ

Nhân Tổ

Tác giả:
Lừa Con Lon Ton
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nhân tộc số phận
Mới nhất:
Chương 690: Cứu ai đây?! (3 ngày trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 43 người đánh giá
Tay chỉ thương khung.

Miệng phun chân ngôn.

- Ta nói: Có đan đạo.

Một sợi quy tắc sinh ra từ ngón tay của hắn. Thiên địa tự nhiên đại đạo quy tắc từng sợi rủ xuống, ôm lấy tân sinh quy tắc như người mẹ ôm lấy người con. Đan đạo lập tức xuất hiện trong trời đất.

- Ta nói: Có kiếm đạo.

Lập tức có kiếm đạo.

- Ta nói: Có trận đạo.

Lập tức có trận đạo.- Ta nói: Nhân tộc là vạn vật chi linh.

- Ta là Nhân Tổ.

ps: - Đây là truyện mà nhân tộc khốn khổ nhất mà bạn từng biết
- Main chết ngay chap đầu.