Truyện Nhân Sinh Ba Mươi Năm (Hoàng Gia Cố Dong Miêu)

Nhân Sinh Ba Mươi Năm

Nhân Sinh Ba Mươi Năm

Tác giả:
Hoàng Gia Cố Dong Miêu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: họ Trần, tên Nhĩ
Mới nhất:
Chương 726: (2 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Đây là một cái bình thường nam nhân trở lại năm 1996 bắt đầu sống lại lần nữa câu chuyện.

Hắn gọi Trần Tử Nhĩ.

Hắn có chút ít tự tin, bình thường, nam nhân có tiền đều tự tin.

Hắn yêu tiền tài, đủ liền tốt. Hắn cũng thích mỹ nữ, xinh đẹp mới được.