Truyện Nhàn Nhã Tu Tiên Hệ Thống (Bạch Bào Phi Dương)

Nhàn Nhã Tu Tiên Hệ Thống

Nhàn Nhã Tu Tiên Hệ Thống

Tác giả:
Bạch Bào Phi Dương
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: AA chế
Mới nhất:
Chương 311: Người mất tích trở về. . . (3 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 5 người đánh giá
Tu tiên kiếm trường sinh, nhiệt huyết nhậm tiêu dao, đạp liên duệ ba địch kiếm cốt, bằng hư ngự phong tố thánh hồn!

Bị từ trên trời giáng xuống hệ thống đập trúng, với lại đủ loại kỹ năng còn có thể trực tiếp một chút max, Từ Mục nhân sinh mệnh từ nay mở auto!

Luyện đan, trận pháp, trồng trọt linh dược, bồi dưỡng linh thú tinh thông mọi thứ!

Tài nấu ăn, y thuật đương thời vô địch!

Nhàn nhã tự tại đô thị tu tiên sinh hoạt, bắt đầu từ đó á!