Truyện Nhân Ma Chi Lộ (Mặc Ma Công Tử)

Nhân Ma Chi Lộ

Nhân Ma Chi Lộ

Tác giả:
Mặc Ma Công Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Nhất Tuyến Thiên
Mới nhất:
Chương 1458: Bắc Thần, Bắc Lương (đại kết cục) (1 tuần trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 3 người đánh giá
Ta vốn một giới vũ phu, không cầu trường sinh, chỉ vì sống sót. Thế nhưng tại thế gian này thân bất do kỷ, muốn chết dễ dàng, muốn sống khó khăn. Nếu như thế, cản ta đường sống người, giết không tha.