Truyện Nhân Gian Thần Ma (Yêu Cửu Quải Lục)

Nhân Gian Thần Ma

Nhân Gian Thần Ma

Tác giả:
Yêu Cửu Quải Lục
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Mất đi ký ức
Mới nhất:
Chương 46: Mục ở đâu (2 tuần trước)

Đánh giá

Chúng ta chưa thấy qua sự tình, không có nghĩa là nó không tồn tại.

Chúng ta nghe qua truyền thuyết, không có nghĩa là nó chính là hư cấu.

Vận mệnh của chúng ta, muốn nắm giữ ở trong tay chính mình.

Thần muốn ta nhận mệnh, ta đánh nát thần chỉ.

Ma muốn ta cúi đầu, ta đạp phá ma đàn.

Thần Ma lại là cái gì? Bọn hắn người ở chỗ nào? Hết thảy đều ở Nhân Gian Thần Ma!