Truyện Nhà Chế Tạo Game Giả Lập (Ngoạn phong liễu)

Nhà Chế Tạo Game Giả Lập

Nhà Chế Tạo Game Giả Lập

Tác giả:
Ngoạn phong liễu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 nhà sản xuất game giả lập
Mới nhất:
Chương 431: Khai phát trò chơi gì tốt đâu? (Canh [4]) (1 tuần trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 11 người đánh giá
【 bay lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Nhà Chế Tạo Game Giả Lập ) Phương Chính xuyên việt rồi, mang theo Nhà Chế Tạo Game Giả Lập hệ thống, có được đem tất cả trò chơi chuyển hóa thành game giả lập năng lực.

The King of Fighters, PlayerUnknown's Battlegrounds, LoL, World of Warcraft, Dark Souls. . .

Một cái khoản kinh điển trò chơi đạt được chuyển hóa, triệt để đem thế giới này phá vỡ!

Lấy nghệ thuật thứ chín làm cơ sở điểm, chế tạo toàn cầu giả lập cộng đồng, ảnh hưởng hiện thực, để cuộc sống của con người phương thức hoàn toàn cải biến.

Truyện vào vip
Cầu nguyệt phiếu đậu và các loại châu .
Bufff 10np =2c
Buff 1 châu =2c
Buff 10k đậu = 5 chương