Truyện Nguyên Tôn (Thiên Tàm Thổ Đậu)

Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Tác giả:
Thiên Tàm Thổ Đậu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng
Mới nhất:
Chương 1439: Đại địa vị cách (1 ngày trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 40 người đánh giá
Đại Chu hoàng tử Chu Nguyên, nguyên bản có được Thánh Long chi mệnh, lại bị địch quốc Võ Vương lấy ức vạn Đại Chu con dân làm uy hiếp, mãng tước nuốt rồng, cướp đi nó Thánh Long khí vận.

Chu Nguyên nhập tổ địa, gặp Yêu Yêu; mở lại tám mạch, lại đạp hành trình.

Thiếu niên chấp bút, Long Xà vũ động; bổ ra loạn thế, thắp sáng thương khung.

Trong thế giới khí chưởng càn khôn, đến tột cùng là mãng tước nuốt rồng, hay là Thánh Long quật khởi? !