Truyện Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão (Mộc Hạ Trĩ Thủy)

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Tác giả:
Mộc Hạ Trĩ Thủy
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bắt đầu liền cùng hệ thống giải tán
Mới nhất:
Chương 293: Ngươi dùng cái này. . . Thu mua ta? (11 giờ trước)

Đánh giá

0
Đã có 24 người đánh giá
Tiên đạo mờ mịt, tiên tung khó kiếm.

Lý Niệm Phàm lấy phàm nhân thân thể phủ xuống tu tiên thế giới, biết được tu tiên vô vọng phía sau chỉ nghĩ an ổn sống qua ngày.

Lại không biết ——

Hắn thu dưỡng một con chó, bởi vì nhìn hắn làm thơ vẽ tranh, trở thành một đời Yêu Vương, trấn áp một phương thế giới.

Hắn sau phòng trồng cây cối, bởi vì nghe hắn đánh đàn tấu khúc, trở thành thế giới chi thụ, chống lên thiên địa cầu nối.

Hắn gặp được một người đi đường, bởi vì chịu hắn thuận miệng điểm hóa, trở thành tiên đạo Thánh Nhân, dẫn dắt một thời đại.

Quay đầu thời gian ——

Nguyên lai vị kia một mực quấn lấy hắn muốn tranh chữ thư sinh là Tiên giới Họa Thánh, vị kia kỳ nghệ rất dở lão đầu là Tiên giới Kỳ Thánh, vị kia mỗi lúc trời tối tới nghe khúc mỹ nữ là Tiên giới đệ nhất thánh nữ...