Truyện Nguyên Lai Ta Không Phải Người Bình Thường (Nhất Ti Bất Cẩu)

Nguyên Lai Ta Không Phải Người Bình Thường

Nguyên Lai Ta Không Phải Người Bình Thường

Tác giả:
Nhất Ti Bất Cẩu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0:【 duyệt trước cần biết, rất trọng yếu! ! ! 】
Mới nhất:
Chương 84: Không cần uống 【 cầu cất giữ! ! ! 】 (4 tuần trước)

Đánh giá

(Cảnh cáo: Không phải trang bức đánh mặt văn, vị thành niên nhát gan cẩn thận khi đi vào, trưởng thành gan lớn cũng có thể cùng cơ hữu cùng bạn lữ cộng đồng quan sát! )

Lý Mộc là một sinh viên năm 3, khi hắn có thể trông thấy bên người đồng học cùng bằng hữu sinh lão bệnh tử lúc, một cái thần bí khó lường quỷ thế giới khác, chậm rãi xuất hiện ở chúng ta trước mắt.

P/S: đã kịp tác :D