Truyện Người Xuyên Việt Trong Thế Giới Marvel (Gia có vĩ Tiểu Bảo)

Người Xuyên Việt Trong Thế Giới Marvel

Người Xuyên Việt Trong Thế Giới Marvel

Tác giả:
Gia có vĩ Tiểu Bảo
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vừa vào Marvel
Mới nhất:
Chương 851: Nhũ diêu Mặc Kỳ Lục (1 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 135 người đánh giá
Sinh ở Trung Quốc, sinh trưởng dưới hồng kỳ, trạch nam sau năm 90, Lưu Thụy An, không hiểu ra sao đến bên trong thế giới Marvel. Từ đây, vì có thể sinh tồn xuống, vì có thể tìm đường về nhà, không thể không dựa vào có thể xuyên việt cái khác thế giới Ngón Tay Vàng, nỗ lực trở nên mạnh mẽ.