Truyện Ngươi Thực Sự Là Cái Thiên Tài (Quốc Vương Bệ Hạ)

Ngươi Thực Sự Là Cái Thiên Tài

Ngươi Thực Sự Là Cái Thiên Tài

Tác giả:
Quốc Vương Bệ Hạ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: ban đầu nghề nghiệp độc thân chó
Mới nhất:
Chương 410: Đỉnh phong đối thoại (1 tuần trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 9 người đánh giá
Nhìn ngươi làm chuyện tốt!

Tòa miếu nhỏ này muốn chứa không nổi ngươi đi ?

Ngươi thật đúng là một thiên tài!

Thiên tài thiếu niên Bạch Kiêu ngàn dặm tìm người thân ký sự.

Anh em vào đọc cẩn thận cười tụt quần đấy :v