Truyện Ngươi Tại Trang Cái Gì (Dương Quá Niên)

Ngươi Tại Trang Cái Gì

Ngươi Tại Trang Cái Gì

Tác giả:
Dương Quá Niên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sử thượng tối lạp phong hệ thống
Mới nhất:
Chương 75: Võ khoa phòng khách (3 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Ngươi đang trang bức, đồng thời rất có thành tựu, thế là

Ngươi tiêu hao 100 điểm thành tựu, thu hoạch được gia cường phiên bản « Quân Cảnh Quyền » một bộ, cương mãnh + 100%

Ngươi tiêu hao 1000 điểm thành tựu, thu hoạch được phiên bản hiện đại « Tiên Nhan Thuật » một quyển, mỹ nhan + 1000%

Ngươi tiêu hao 10000 điểm thành tựu, thu hoạch được thuần đồ lậu « Thái Cực Quyền » một bản, lấy nhu thắng cương + 10000%

Ngươi tiêu hao 100000 điểm thành tựu, thu hoạch được giấy nháp bản « Vô Tự Thiên Thư » một tờ, phòng trắc lậu + 100000%

Ngươi không còn bình tĩnh nữa, cầm trương này giấy nháp so cầm giải đặc biệt xổ số còn kích động hơn

Chính thức bản: Quyển sách giảng thuật là một vị "Trang bức kẻ tái phạm "Như thế nào tại chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan chỉ đạo hạ, hữu lễ có tiết có độ trang bức, tranh làm mới thời kì văn minh tiêu binh cố sự, để đối cái khác tiểu thuyết mạng vai chính đưa đến điển hình tấm gương tác dụng.