Truyện Ngươi Làm Bộ Tu Luyện Một Cái Đi, Cầu Cầu! (Đản Thiết)

Ngươi Làm Bộ Tu Luyện Một Cái Đi, Cầu Cầu!

Ngươi Làm Bộ Tu Luyện Một Cái Đi, Cầu Cầu!

Tác giả:
Đản Thiết
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Người đứng đắn ai tu luyện a?
Mới nhất:
Chương 588: Lại về tảng đá không gian (1/2) (1 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Trước đó trùng sinh 99 lần, Diệp Phàm đều bị hệ thống bởi vì các loại nguyên nhân hố chết.

Một thế này hắn nghĩ chỉ muốn làm một đầu nằm ngửa cá ướp muối, để tu luyện gặp quỷ đi thôi!

Thế là, hệ thống rưng rưng giúp Diệp Phàm đánh dấu, cực phẩm linh sủng lại kém chút bị Diệp Phàm bưng lên bàn ăn;

Công pháp cực phẩm bị Diệp Phàm cầm đi đệm chân bàn;

Tuyệt thế thần binh thành mới thiêu hỏa côn!

【 cảnh cáo! Túc chủ sắp gặp hủy diệt tính đả kích! 】

【 cảnh cáo! Ai được rồi, khởi động tự động phản kích chương trình... 】

Hệ thống: Túc chủ, ngươi liền không thể làm bộ tu luyện một chút không?