Truyện Ngược Chủ Công Lược (Tôn Đại Hầu)

Ngược Chủ Công Lược

Ngược Chủ Công Lược

Tác giả:
Tôn Đại Hầu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: : Phong cách vẽ giống như không đúng?
Mới nhất:
Chương 45:: Ai cho phép ngươi trang bức? (1 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 2 người đánh giá
Trần Phàm nhặt được một bản thần kỳ sách, vô luận viết xuống cái gì nội dung cũng sẽ ở trong hiện thực phát sinh, tên sách gọi 《 ngược chủ công lược 》.

Chờ chút! Ta mẹ nó thành tác giả rồi? Chính mình viết chính mình, ngưu bức tạc thiên a!

Làm nhân vật chính biến thành tác giả , có thể chính mình sáng tạo nội dung cốt truyện lúc, sẽ phát sinh cái gì đâu?

...

Tóm lại, đây là một cái nhân vật chính lấy được đến vô địch bàn tay vàng về sau trang bức không thành bị ngược chọc cười sung sướng chuyện xưa.

sách mới...