Truyện Ngu Nhạc Thiên Vương (Phủ Doãn đại nhân)

Ngu Nhạc Thiên Vương

Ngu Nhạc Thiên Vương

Tác giả:
Phủ Doãn đại nhân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đuổi ra khỏi nhà
Mới nhất:
Chương 100: Tam đại vai nam chính một trong (2 tháng trước)

Đánh giá

+ Lần đầu convert có sai sót xin thứ lỗi!
+ Chưa check độ nguy hiểm
+1 ngày 5-15c tùy tâm trạng ~
+ Vote 9-10 ở cuối mỗi chương nếu thấy truyện hay nhé~!