Truyện Ngu Nhạc Chi Mị Lực Vô Hạn+ (Hoàng kim kiếm Sư thú)

Ngu Nhạc Chi Mị Lực Vô Hạn+

Đánh giá

7.4
Đã có 17 người đánh giá
( phi Lư Trung văn mạng lưới cấp độ A ký kết tác phẩm: Giải trí chi mị lực vô hạn + ) Dạ Nguyệt là một cái chương trình khai phát thành viên, chính mình khai phát, thiết lập một nhân vật.

Tuổi tác: 18 tuổi.

Thân cao: 1m8.

Nhan trị : 666.

Lực lượng: 666.

Tốc độ: 666.

Sức chịu đựng: 666.

Sức bật: 666.

Thể lực: 666.

Mị lực: 99999999999+

Chức nghiệp: Ăn cơm bao (trai bao).

Tiền tài: Sáu trăm triệu sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu vạn sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu nguyên.

Dạ Nguyệt cùng ngày khi tỉnh dậy, phát hiện mình đi đến song song thế giới —— Hoa ngữ quốc gia.

Mà chính mình lại biến thành, chính mình thiết lập nhân vật.

Bởi vì mị lực vô hạn +, vô số nữ minh tinh, khóc hô xin, muốn bao nuôi mình.

Dương mật vách tường đông chính mình, bá khí mười phần: "Dạ Nguyệt, ngươi tới ta Studio a, ta làm ngươi người đại diện, ta nuôi dưỡng ngươi!" (bản chuyện xưa và nhân vật hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp, không nên bắt chước. )